Dating i københavn ekstra bladet side 6

Dating I København Ekstra Bladet Side 6

Dating i københavn ekstra bladet side 6

Elan har åbent forhold: Dater kun biseksuelle kvinder. Enker i kløerne på tv-profil: Storby ramt af oversvømmelser: Politiet træt af 'idiotiske bilister'. Formel 1 28 minutter siden Topboss roser Haas: Men der er en 'uacceptabel' hage Samfund 48 minutter siden Storby ramt af oversvømmelser: Politiet træt af 'idiotiske bilister' Samfund 37 minutter siden DSB inddrager lokomotivføreres adgangskort 36 minutter siden Ægtepar sandsynligvis omkommet i brand Europa League 32 minutter siden Ståle flad af grin over tåbeligt spørgsmål Formel 1 28 minutter siden Topboss roser Haas: Men der er en 'uacceptabel' hage.

Menu Nyheder Sport flash! Det skal være forbudt at lyve på datingapps for at få sex. Dagens frække fra Side6. Dater kun biseksuelle kvinder Stem på dine pornofavoritter. Mysteriet om den store dildo: Derfor tænder nogle mænd og kvinder på XX-large. Emma deler ærligt billede fra hospitalet. Seks kvinder viser og fortæller: Sådan ser vi ud forneden.

Hun har ikke mistet lysten — hun keder sig. Her er typerne, der oftest bliver forelskede i kolleger. De forlod pornoen for at lave film og tv.

Udforsk den frække underverden. Æder burgere og junkfood for at blive verdens fedeste. Eksperter fortæller, hvordan du får en kæreste. Nyd dig selv, før du nyder andre. Levede som nonne i otte år: Nu laver hun porno som 'naboens datter'. Else bruger hardcore SM som smertedæmper: Hver uge får jeg tæsket nyt liv i kroppen.

Det tænder os, at du tænder på os! Sådan fik han erektionen tilbage. Lise slår sine piger: Først får de røvfuld - og så kærlighed. Dominatrix lukrerer på fetich: Tjener kassen på sine tæer.

Jan Christian har aldrig haft sex: Det er tabu at være jomfru. Sådan holder du din indre mand i live. Sådan forhindrer du skilsmissen.

Jeg tænder på at dominere en stor mand. Tip Ekstra Bladet  -  E-mail eb.

Ekstra Bladet Danish Newspaper Today Epaper Online

Velkommen til Side6 Escort & Massage

Temperaturene forandrer seg lite fra sted til sted, men ligger noe lavere i områdene lengst vekk fra havet. Om sommeren har Sydsjælland og Lolland - Falster de høyeste gjennomsnittstemperaturene. I kystnære strøk er forskjellen mellom sommer og vinter mindre på grunn av havets utjevnende virkning. Også nedbøren er relativt stabil fra sted til sted; mens områdene ved Storebælt har minst med ca.

Geologisk sett har det gått kort tid siden siste istid, noe som innebærer at utviklingen av arter ikke er avsluttet. Dessuten setter topografien vilkårene innenfor små avstander. Og endelig er det jordsmonnet som setter betingelsene for plantevekst på et gitt sted. I tillegg til alt dette må man se påvirkningen fra tusener av års jordbruk og snart års industrialisering med alt dette har betydd for floraens vilkår. Grunnleggende hører imidlertid Danmark til i et stort område som strekker seg fra Atlanterhavet og helt inn til Ural , hvor den potensielle vegetasjonen er blandet løvskog.

Danmark har ikke urskog , men Draved skov og Suserupskovene er naturskoger hvor den menneskelige påvirkningen har vært minimal. Hvis man vil oppleve hvordan det danske landskapet har sett ut før landbrukets tid, må man reise til Białowieżaskogen i det østlige Polen.

Når man ser bort fra klitter , innsjøer , elver og havskrenter, er resten av Danmarks natur i virkeligheten et sammenhengende kulturlandskap hvor alt er resultatet av tilsiktet og utilsiktet menneskelig påvirkning.

Det gjelder biotoper som mose , eng , hede , beite , åker og dyrket skog samt naturligvis parker og hager. Floraens sammensetning består derfor av et sett muligheter som er skapt av naturbetingelsene og noen begrensninger som settes av menneskenes aktiviteter.

I tillegg til det direkte presset fra dyrking og forurensing utsetter utbyggingen av infrastrukturen floraen for en stadig mer omfattende oppsplitting i områder som holdes atskilt og som blir mindre og mindre. Det medfører at spredning og vedlikehold av genpuljer innenfor en art blir mer og mer umulig. Dette er den egentlige bakgrunnen for at mange arter er truet eller utdødd i Danmark. Danmarks nordligste punkt er Skagens odde Skagens nordstrand på 57° 45' 7'' nordlig bredde, det sørligste er Gedser Odde Falsters sørspiss på 54° 33' 35'' nordlig bredde, det vestligste Blåvandshuk på 8° 4' 22'' østlig lengde, og det østligste Christiansø Østerskær på 15° 11' 55'' østlig lengde.

Danmarks laveste punkt er Lammefjord med —7,5 moh. Det høyeste naturlige punktet Møllehøj ligger ,86 moh. Det berømte Himmelbjerget ligger meter over havet. Et av Danmarks mest kjente menneskeskapte høye punkter er Storebæltsbroen som rager moh.

Allikevel er det Rø-senderen, en tv-, radio- og mobilmast, som er plassert midt på Bornholm , rett ved byen Årsballe, som er Danmarks absolutt høyeste faste punkt. Senderens topp er meter over havet. Selve tårnet er ,5 meter høyt. Med et areal på 43  km² gir det en folketetthet på ,0 innbyggere pr.

Folketallet har jevnt over steget siden tallet, med unntak av en kort periode på starten av tallet. Innvandrerne inklusive etterkommere kommer først og fremst fra øvrige nordiske land 41  , Storbritannia 12  , Tyskland 25  , Polen 13  , Bosnia-Hercegovina 20  , øvrige land i det tidligere Jugoslavia 23  , Tyrkia 54  , Somalia 16  , Irak 26  , Iran 14  , Libanon 22  , Afghanistan 10  og Pakistan 19  Danmark har ett offisielt språk — dansk.

Dansk er et nordgermansk språk , som har felles opprinnelse med islandsk , færøysk , norsk og svensk. Disse språkene begynte å spalte seg i tallet, og fra ca. Den standardiserte danske rettskrivningen tok utgangspunkt i språket i Christian IIIs bibel. Fra tallet taler man om yngre nydansk. I det nittende og tyvende århundre har dansk ortografi vært relativt konservativ, med det resultat at talespråket har beveget seg et godt stykke bort fra skriftspråket.

Dansk består av mange dialekter. Disse var i grove trekk ferdigdannet på tallet, og dansken nådde sin maksimale dialektspalting rundt år Danske dialekter deles inn i tre hovedgrupper:. Disse hovedgruppene kan igjen deles inn i finere undergrupper. For eksempel deles jysk inn i østjysk, sørjysk og vestjysk, og eventuelt også nordjysk. Spesielt skiller vestjysken seg fra øydansken, og har blant annet ingen forskjell mellom grammatiske kjønn i tradisjonell forstand, her heter det både en hus og en bil.

Spesielt for sør- og vestjysk er også foranstilte artikler æ hus i bestemt form. Den standarddanske skriftformen kalles rigsdansk eller rigsmål. Denne tar utgangspunkt i språket i København -området, og fastsettes av Dansk Sprognævn. Riksdansken er totalt dominerende i den offentlige samfunnslivet, og det vil i dag være utenkelig for for eksempel toppolitikere å snakke bred dialekt slik vestjyden Knud Kristensen gjorde da han var statsminister så sent som på slutten av tallet.

Dialektdøden har blant annet ført til at eldre verk skrevet på dialekt — blant dem Steen Steensen Blichers jyske historier og sanger — i dag er praktisk talt uleselig for yngre dansker. I Nordslesvig har Danmark en tysktalende minoritet. Det tyske mindretallets språklige rettigheter er beskyttet gjennom København-Bonn-erklæringene fra Erklæringene beskytter på tilsvarende måte det dansktalende mindretallet i Sydslesvig.

Danske skoleelever introduseres for første fremmedspråk engelsk fra 4. På syvende trinn starter andre fremmedspråk som valgfag med et timetall på alt 11 uketimer over tre år. Andre fremmedspråk er obligatorisk for opptak til danske gymnas og har fortsettende løp der. Danmark gikk over til kristendommen fra årene da Harald Blåtann lot seg døpe, og i løpet av tallet var overgangen helt fullført.

Siden reformasjonen i har den evangelisk-lutherske kirke vært statsreligion, og landet har hatt full religionsfrihet siden grunnloven kom i Den danske kirken kalles Folkekirken , og har monarken som øverste leder. I det daglige styres imidlertid kirken av kirkedepartementet ved kirkeministeren, pr.

Folkekirken er delt inn i 11 bispedømmer dansk: Danmarks muslimske befolkning er et resultat av innvandring i nyere tid, og er konsentrert om de største byene. Andre religiøse grupper i Danmark omfatter katolikker 37  personer , Jehovas vitner 14  , serbisk-ortodokse kristne 7  , baptister 5  , pinsevenner 5  , buddhister 4  og mormoner 4  Dansk forhistorie startet på forsiden av innlandsisen som begynte å trekke seg tilbake nordpå for ca.

På dette tidspunktet levde reinsdyrsjegerne her og de ble avløst av andre jegerfolk som livnærte seg av jakt og fiske i årtusener.

Allerede på slutten av jernalderen, omtrent på tallet, kan det ha eksistert en sterk dansk sentralmakt. Her kunne det kolossale forsvarsverket Dannevirke og Kanhavekanalen på Samsø være et «bevis».

Imidlertid mener de fleste moderne historikere at nettopp Danmark som geografisk område nok snarere bør oppfattes som en del av det frankiske riket i denne perioden. Forhistorien sluttet med vikingtiden da danske vikinger begynte å herje og handle i det meste av Europa.

De danske vikingene begynte å kreve såkalt Danegeld , som innebar at konger fra England betalte skatt til den danske kongen mot å unngå plyndringer. Danske og skandinaviske vikinger hadde en stormaktsrolle i Europa i det meste av vikingtiden blant annet på grunn av den sterke flåten.

Den danske historien innledes på tallet da de første skriftlige kildene begynner å omtale forholdene i landet. Slik sett er vikingtiden en overgangsfase mellom forhistorien og den danske middelalderen som ble en periode, hvor kontakten med det øvrige Europa fikk stadig større betydning.

Tre forhold veide tungt; kongenes forsøk på å øke sin makt innenriks, deres forsøk på å utvide maktområdet utenriks og striden med Hansaforbundet. Maktkampen innenriks sto først mellom stormennene på den ene siden og kongemakten på den andre. Senere ble det til en strid mellom kirken og kongemakten. Utenriks forsøkte man å skape og fastholde et Østersjørike, noe som kulminerte i Kalmarunionen av Samarbeidet med Hansaforbundet var en handelsmessig nødvendighet, men også et konstant økonomisk problem.

Dette byforbundet fikk stor innflytelse på Danmarks forhold og var i perioder den reelle makten i landet. Renessansen innebar et markant skille i Danmarks historie særlig fordi reformasjonen ble en del av endringen. Kongen inndro kirkegodset og sto på den bakgrunn sterkt overfor adelen, men en stor del av rikdommen ble brukt til krigføring. Mest tydelig er dette eksemplifisert i renessansekongen Christian IV.

Han fikk oppført mange vakre bygninger rundt i landet, men led alvorlige nederlag med sin deltakelse i tredveårskrigen i Tyskland.

Den fortsatte kampen med Sverige medførte nederlag på nederlag med stadige tap av territorier, først øyene i Østersjøen, men senere også danske kjerneprovinser som Skånelandene ved freden i Roskilde i Adelens svik under Karl Gustav-krigene ga muligheten for et statskupp hvor kong Frederik III veltet den gamle forfatningen og innførte eneveldet med støtte fra borgerskapet.

En ny embetsadel vokste frem med kongens gunst, og borgerne i byene fikk etter hvert øket innflytelse. Landet var preget av den kulturelle påvirkningen fra Frankrike og av kongens tyskpregede forvaltning. Med opphevingen av stavnsbåndet og senere med andre reformer innenfor landbruket fikk landet en økonomisk fremgang.

Framgangen ble avbrutt da britene tok den danske flåten. Dette og Københavns bombardement tvang Danmark i armene på Napoleon , mens Sverige allierte seg med Storbritannia. Med freden i Wien i ble Danmarks union med Norge oppløst. Forut for dette kom statsbankerotten i , men allikevel ble perioden en oppgangstid for for eksempel dansk filosofi, diktning og billedkunst gullalderen.

Etter freden i Wien besto det danske monarkiet av kongeriket og hertugdømmene Slesvig , Holstein og Lauenborg samt koloniene. Slesvig har vært et dansk len med både dansk- og tysktalende befolkning, mens Holstein og Lauenburg var tyske len og dermed medlemmer av det tyske forbund. Tysksinnede i stenderforsamlingene i Slesvig og Holstein ønsket en sterkere tilknytning til Tyskland.

Den danske politikken derimot var splittet mellom den konservative Helstatspolitikken og den nasjonalliberale Ejderpolitikk. Helstatsfolkene ville bevare den dansk-tyske helstaten med den danske kongen som hertug i Slesvig og Holstein.

Ejderfolkene ville forene Slesvig med Danmark i en dansk nasjonalstat. Tyske og danske nasjonalliberale sto uforsonlig mot hverandre. Spørsmålet var om Slesvig skulle være dansk eller tysk. Dette førte til et opprør mot Danmark og den første slesvigske krig. Da Danmark fikk støtte fra Storbritannia og da krigens forløp falt ut til dansk fordel, ble status quo gjenopprettet.

I London-protokollen fra måtte Danmark love å ikke knytte Slesvig eller Sønderjylland nærmere til kongeriket enn Holstein. I forbindelse med revolusjonene i Europa i fikk Danmark en fri og demokratisk forfatning i De underliggende skillelinjene var imidlertid ikke fjernet, og i brøt den andre slesvigske krig ut. Nå hadde ikke landet engelsk støtte, skandinavismen førte heller ikke til militær hjelp og den danske hæren led en rekke ydmykende nederlag spesielt i kampene ved Dybbøl.

Resultatet ble tapet av hertugdømmene inkludert den dansktalende delen av Slesvig. Dermed var Danmark blitt en fullstendig dansk småstat. Rundt kom industrialiseringen i gang i Danmark og den ble iverksatt ved at man anla et tett nett av jernbane-, ferge- og fraktbåtforbindelser mellom landsdelene. Samtidig innebar oppsvinget i landbruket en økning av kjøpekraften hos landbefolkningen. Og ettersom utstykningen medførte et overskudd av mennesker, fikk de næringsdrivende i byene en kjærkommen reserve av billig arbeidskraft.

Å huse alle disse nye innflytterne skjedde svært tilfeldig og en rekke epidemier herjet København og de større provinsbyene. Ved hjelp av kloakksystemer, opprettelse av skoler og utbygging av helsevesenet fikk man etter hvert kontroll over sykdommene. På arbeidsmarkedsfronten lyktes det å dempe uroen ettersom det danske arbeidsmarkedet i forbindelse med Storkonflikten i fikk sin avtale hvor fagbevegelsen anerkjente arbeidsgivernes rett til å lede og fordele arbeidet og arbeiderne fikk rett til å organisere seg.

Danmark holdt seg utenfor første verdenskrig og forsyninger til de krigførende landene ga arbeid og fortjeneste til mange. Etter hvert fikk kvinnene også stemmerett Den økonomiske krisen i årene medførte massearbeidsløshet, men også forbedring av «samfunnets støtter» til dårlig stilte. Med gjenoppbyggingen av de europeiske stormaktene kom det igjen fart i produksjonen i Danmark og ved krigsutbruddet i var det optimisme hos alle.

Selv om Danmark ble okkupert i opprettholdt landet sin egen regjering inntil , men det oppsto etter hvert en så sterk motstandsbevegelse at landet kunne telles med blant de allierte landene som opprettet FN i I årene etter var Europa delt, både ideologisk og etter landegrenser. Det ga samtidig landet adgang til Marshallplanen som var ment som en støtte til gjenoppbygging av de europeiske landene.

Det skapte gode tider i landet og kommunismen mistet etter hvert taket på de brede lag av befolkningen. Storpolitisk var situasjonen fastlåst og det ga svært få manøvreringsmuligheter i dansk utenrikspolitikk, men på det økonomiske området var det rom for endringer. I løpet av årene kom man i gang med forhandlingene om dansk deltakelse i EF det senere EU og i bekreftet en folkeavstemning Danmarks opptak i fellesskapet.

Med jernteppets fall i , Tysklands gjenforening i og Sovjetunionens oppløsning i de følgende årene ble det skapt helt nye vilkår for dansk utenrikspolitikk som ble langt mer aktiv: Diskusjonen om hvilken politisk linje man skulle legge i innvandringsspørsmålet preget særlig folketingsvalget i , men er stadig vekk et aktuelt debattema med høy temperatur i dansk politikk.

Danmark er et konstitusjonelt monarki , og landets politiske system tar utgangspunkt i landets grunnlov av , senere revidert tre ganger. Siden revisjonen i har Danmark hatt et parlamentarisk ettkammersystem.

Som i andre parlamentariske demokratier følges maktfordelingsprinsippet , og grunnlovens §3 setter rammene for de tre statsmaktene: Selv om den lovgivende makt formelt sett deles mellom parlament og monark er likevel monarkens rolle i praksis å undertegne de lover som Folketinget vedtar. Den utøvende makt er også bare formelt hos monarken, og etter det såkalte « systemskiftet » i har monarken utpekt ministre med basis i Folketingets politiske sammensetning.

Liste over Danmarks monarker  og Liste over Danmarks statsministre. Som et konstitusjonelt monarki har Danmark en monark som statsoverhode. Denne er formelt leder for den utøvende makten, noe som i praksis gjøres gjennom at monarken, tronfølgeren og regjeringen møtes til statsråd én gang i måneden. Siden Påskekrisen i har disse møtene kun hatt en seremoniell funksjon, og monarken blander seg ikke inn i de politiske avgjørelsene. Siden har dronning Margrethe II vært dansk monark.

På monarkens vegne ledes den utøvende makten av en statsminister , som også er regjeringssjef. Regjeringen trenger intet aktivt flertall i Folketinget, men må gå ved mistillitsforslag. Helle Thorning-Schmidt Socialdemokraterne har siden hatt stillingen som Danmarks statsminister. Den reelle lovgivende makten i Danmark ligger hos parlamentet, som siden har hatt ett kammer — Folketinget.

Før denne tid hadde landet også et overhus, Landstinget. Folketinget har medlemmer, hvorav kommer fra selve Danmark. De siste fire plassene deles mellom representanter valgt fra Færøyene og Grønland. De resterende 40 mandatene er såkalte tilleggsmandater , som fordeles etter Sainte-Laguës metode blant partier som har enten 1 fått minst ett kretsmandat, 2 har fått minst like mange stemmer som det gjennomsnittlige antall gyldige stemmer i minst to av tre landsdeler, eller 3 fått minst to prosent av stemmene på landsbasis.

Folketinget ledes av et presidium på én formann og fire nestformenn. Siden valget i har Mogens Lykketoft Socialdemokraterne vært Folketingets formann. Folketinget holder til på Christiansborg slott i det sentrale København , sammen med Højesteret og Statsministeriet. Politiske partier i Danmark. Danmark har et flerpartisystem, og ved valget i ble åtte partier representert i Folketinget i tillegg til to grønlandske og to færøyske partier.

Venstre er Danmarks største parti, og har siden hatt regjeringsmakten i samarbeid med Det Konservative Folkeparti. Førstnevnte er et sentrum-høyre-parti, og er det klart ledende partiet på ikke-sosialistisk side. Det ledes av tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det Konservative Folkeparti er som navnet antyder basert på konservatisme , og ledes av Lene Espersen.

Det største partiet på venstresiden er Socialdemokraterne , ledet av Helle Thorning-Schmidt. I perioden var Socialdemokraterne Danmarks største parti, og hadde også de fleste regjeringene. Partiet har sterke historiske bånd til Landsorganisationen i Danmark , selv om disse ikke lenger formelt har tilknytning.

Disse tilsvarer omtrent det norske SV. Enda lenger til venstre i Folketinget er Enhedslisten , et valgsamarbeid mellom Danmarks Kommunistiske Parti , Venstresocialisterne og Socialistisk Arbejderparti.

På den høyreradikale siden står Dansk Folkeparti , ledet av Pia Kjærsgaard. Sistnevnte springer ut av Fremskridtspartiet , som tidligere hadde tilsvarende rolle i dansk politikk. Danmarks regioner  og Danmarks kommuner. Danmark er delt inn i fem regioner og 98 kommuner. Regionene ble dannet i , og erstattet 13 fylker dansk: Til samme tid foregikk det en omfattende kommunesammenslåing der kommuner ble slått sammen til 98 større enheter. Hver region styres av et 41 medlemmer stort regionsråd , hvis politiske leder har tittelen regionsrådsformand.

Den klart viktigste oppgaven til regionene er å organisere helse- og sosialvesenet. Regionene driver ikke inn skatt på egen hånd, men er finansiert via staten og kommunene.

Danmarks kommuner fikk tildelt flere ansvarsområder i reformen i , og de aller fleste kommunene har over 20  innbyggere. Hver kommune ledes av et kommunestyre dansk: Kommunestyrene ledes av en ordfører dansk: Kommuneadministrasjonene ledes av en kommunaldirektør.

I tillegg er Færøyene og Grønland en del av kongeriket Danmark. Disse har begge utstrakt selvstyre i Det danske Riksfellesskap , men har ikke en selvstendig utenrikspolitikk. Danmarks Statistik, Statistisk Årbog [18]. I tillegg til det Danmark som ligger i Skandinavia hører også de to selvstyrte områdene Grønland og Færøyene til gjennom Riksfellesskapet. Områdene hører ifølge grunnlovens §1 til Kongeriket Danmark og deler derfor grunnlov og statsoverhode med Danmark.

De to områdene har imidlertid begge sin egen regjering ledet av henholdsvis en Landsstyreformann Grønland og en Lagmann Færøyene. Færøyene fikk indre selvstyre i og Grønland i De to områdene er imidlertid ikke fullt ut uavhengige, for eksempel skal folkeskolene i tillegg til det lokale språket undervise i dansk, begge områder mottar subsidier blokktilskudd fra Danmark og utenriksforhold ivaretas som hovedregel av regjeringen i København. Tinganes , Tórshavn , Færøyene. Hans Egedes statue i Nuuk , Grønland.

Det danske forsvarsbudsjettet for hadde en total ramme på ca. Danmark har verneplikt for menn, men langt fra alle må avtjene den — hvem som må inn avgjøres via loddtrekning på sesjon. Kvinner og de menn som «vant» loddtrekningen kan velge å avtjene frivillig militærtjeneste.

Tjenestetiden er på fire måneder. Danmark ble med i NATO ved opprettelsen i I ble Danmark med i det daværende EF EUs forløper , men danskene har siden vist seg å være noe lunkne til den europeiske integrasjonen. I stemte det danske folk nei til Maastricht-traktaten. Danmark er blant de 51 land som har vært med i FN allerede fra FN-paktens ikrafttredelse i Danmark er i tillegg med i en rekke andre internasjonale organisasjoner, slik som Verdensbanken , Det internasjonale pengefondet , Verdens handelsorganisasjon , Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa , Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og Europarådet.

Danmarks flagg kalles Dannebrog , og skal etter legenden ha falt ned fra himmelen under et av Valdemar Seiers slag i Estland. Det regnes som Europas eldste offisielle flagg i kontinuerlig bruk. Dannebrog er et tradisjonelt nordisk korsflagg , og tjente blant annet som inspirasjon til Norges flagg. Danmarks riksvåpen består av tre gående, blå løver med røde tunger og er kronet med gyldne kroner.

Det eldste dokumenterte bruk av riksvåpenet er fra Knut VIs regjeringstid i Riksvåpenets siste større endring kom i , da den norske løve ble tatt ut. Elefantordenen er Danmarks høyeste utmerkelse. Den deles vanligvis kun ut til kun kongelige og statsoverhoder.

Blant de militære danske medaljene er Forsvarets Medalje , Forsvarets medalje for Tapperhed , Medaljen for udmærket lufttjeneste og Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste. Danmark og Norge har alltid hatt tette politiske og kulturelle bånd. Allerede i norrøn tid var danskekongene reelle herskere over Norge i lange perioder, og spesielt Oslofjordområdet var lenge under dansk overherredømme. Fra innføringen av eneveldet i ble hele Danmark-Norge gjort til en enhetlig stat, samtidig som riket i større grad ble sentralstyrt fra København.

På tallet stod skandinavismen sterkt i Norden, og i deltok norske frivillige på dansk side under den første slesvigske krig. Under den andre slesvigske krig femten år senere ble imidlertid danskene overlatt til seg selv av svenskene og nordmennene, til store protester fra norsk åndsliv med Bjørnson og Ibsen i spissen.

I gikk Norge med i den skandinaviske myntunionen , noe som gjorde at de tre nordiske landene hadde felles omløp av sedler og mynt frem til ca. Norsk litteratur var på denne tiden også preget av strømninger fra Danmark, blant annet med Georg Brandes som en stor inspirasjonskilde for Ibsen, Kielland og Lie.

Bjørnsons riksmålsbevegelse så også til Danmark for inspirasjon, og riksmålet og den « dannede dagligtale » har klare røtter i dansk. Danmark og Norge ble begge okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. I etterkrigstiden har landene hatt et nært og godt forhold, og samarbeider blant annet forsvarspolitisk gjennom NATO. Danmark og Norge er også viktige handelspartnere, og i var den samlede verdien av Norges totale vareeksport til Danmark på ca. Dette gjorde Danmark til Norges sjette største eksportmarked.

Viktige varer Norge eksporterer over Skagerrak er råolje, elektrisitet, fisk, halvfabrikater og verkstedprodukter. Danmark har en blandingsøkonomi med stor grad av frihandel , og levestandarden er over gjennomsnittet i Europa. Ifølge Verdensbanken har Danmark Europas mest fleksible arbeidsmarked, og det er enkelt både å ansette ny arbeidskraft og å nedbemanne. Denne politikken kalles « flexicurity ».

Den danske arbeidsstokken teller omtrent 2,9 millioner sysselsatte, og pr. Toppskatten slår inn ved inntekter over   danske kroner. Det er også skatt på finansinntekter slik som aksjeutbytte, her varierer skatteprosenten mellom 28 og DKK, deles igjen inn i øre har vært Danmarks valuta siden Gjennom Den europeiske vekslingsmekanismen er den danske krona tett knyttet mot euroen , og vekslingskursen ligger alltid på omtrent 7,45 kroner pr.

Dette oppnår man ved å legge pengepolitikken svært tett opp imot Den europeiske sentralbankens politikk. Danmark hadde i en samlet innvinning av mineralske råstoffer på ca. Hoveddelen av disse er sand , stein og grus , som benyttes i bygg- og anleggssektoren. Danmark er også en petroleumsnasjon, med en produksjon i Nordsjøen som i var på 16,7 millioner kubikkmeter olje og 8,9 milliarder normalkubikkmeter naturgass.

Tempoet på oljeutvinningen er imidlertid synkende, og med kjente reserver av olje- og naturgass på henholdsvis millioner m³ og 7,1 milliarder Nm³ vil Danmark ikke lenger være selvforsynt rundt I det danske jordbruket dominerer kornartene hvete og bygg.

Det årlige utbyttet av disse har ligget på omtrent 9 millioner tonn siden tallet. Blant rotfruktene har imidlertid den årlige høsten gått ned fra ca. Av fisk — hovedsakelig tobis , brisling , sild , blåskjell , kolmule og atlanterhavstorsk — fanget danske fiskere i knappe   tonn; overfiske og dertil lavere kvoter har gjort at totalfangsten har blitt mer enn halvert siden år I skogbruksnæringen i Danmark ble det i avvirket ca.

Den danske sentralbanken kalles Danmarks Nationalbank , og ble grunnlagt i for å bringe orden i økonomien etter statsbankerotten i Sentralbanken ble fullt ut uavhengig i , og utformer pengepolitikken uavhengig av regjeringen og Folketinget.

Bankens hovedoppgave er å opprettholde en stabil valuta samt å regulere pengesirkulasjonen og kredittmarkedet. De første danske bankene oppstod på tallet, men det var først på midten av tallet det ble fart i det private bankvesenet. På denne tiden oppstod Privatbanken , Den Danske Landmandsbank og Kjøbenhavns Handelsbank ; tre forretningsbanker som kom til å dominere dansk bankvesen frem til På siden av forretningsbankene oppstod det også en mengde spare- og andelskasser.

Disse rettet seg mot private husholdninger, håndverkere og landbrukssektoren, og hadde opprinnelig en langt mer moderat og konservativ profil enn de store bankene. I løpet av tallet minsket forskjellen på banker og sparekasser, og fra forsvant de juridiske begrensningene på sparekassenes virksomhet. Det danske veinettet deles inn i statsveier og kommuneveier. Lengden på førstnevnte var pr. De danske kommuneveiene hører til landets 98 kommuner, og har en total lengde på knappe 70  km.

Danmark har også anslagsvis 24  km med privateide fellesveier. Av statsveiene har  km status som motorvei , og halvparten av disse har minst fire kjørefelt. Fem europaveier går igjennom Danmark: Danmark fikk sin første jernbanestrekning i da Vestbanen åpnet mellom København og Korsør. Senere har det danske jernbanenettet vokst til å ha en total sporlengde på 3  km, med omtrent 2  daglige tog og 38  daglige ankomster og avganger.

Mer enn millioner passasjerer blir årlig transportert på det danske jernbanenettet. Det danske jernbanenettet styres og vedlikeholdes av Banedanmark.

Nettet er bare delvis elektrifisert og medfører at hovedparten av intercity togene fremdeles drives av diesel, også på elektrifiserte strekninger. DSB tidligere Danske Statsbaner er det statlige danske jernbaneselskapet, og disse har det operative ansvaret for offentlig passasjertrafikk i landet. DSBs virksomhet omfatter også S-togene , som er lokaltognettverket i København og omegn.

Med Københavns metro åpnet har også Danmark fått tunnelbane. Landet har åtte flyplasser med rutetrafikk, der Københavns lufthavn Kastrup og Billund lufthavn er de største. Staten driver også Bornholms lufthavn , og det er dessuten tre flyplasser på Grønland og på Færøyene med internasjonal trafikk. Sjøfart har alltid vært en viktig del av den danske økonomien.

Den danske handelsflåten omfatter skip på til sammen 10 millioner dwt , og har en gjennomsnittlig alder på ca. Turister i Danmark omsatte i varer og tjenester for 72,6 milliarder danske kroner, omtrent likt fordelt mellom danske og utenlandske turister. Danmark har siden 1. The British landed 30, men, they surrounded Copenhagen and the attack continued for the next three days, killing some 2, civilians and destroying most of the city.

Despite the disasters of the early 19th century, Copenhagen experienced a period of intense cultural creativity known as the Danish Golden Age. Painting prospered under C. Eckersberg and his students while C. Hansen and Gottlieb Bindesbøll brought a Neoclassical look to the city's architecture.

Søerne that bordered the old defences to the west. By the s, the districts of Nørrebro and Vesterbro developed to accommodate those who came from the provinces to participate in the city's industrialization. This dramatic increase of space was long overdue, as not only were the old ramparts out of date as a defence system but bad sanitation in the old city had to be overcome.

From , the west rampart Vestvolden was flattened, allowing major extensions to the harbour leading to the establishment of the Freeport of Copenhagen — The spread of housing to areas outside the old ramparts brought about a huge increase in the population. In , Copenhagen was inhabited by approximately , people. By , it had some , inhabitants. By the beginning of the 20th century, Copenhagen had become a thriving industrial and administrative city.

With its new city hall and railway station , its centre was drawn towards the west. As a result of Denmark's neutrality in the First World War , Copenhagen prospered from trade with both Britain and Germany while the city's defences were kept fully manned by some 40, soldiers for the duration of the war.

In the s there were serious shortages of goods and housing. Plans were drawn up to demolish the old part of Christianshavn and to get rid of the worst of the city's slum areas. German leader Adolf Hitler hoped that Denmark would be "a model protectorate " [44] and initially the Nazi authorities sought to arrive at an understanding with the Danish government.

The Danish parliamentary election was also allowed to take place, with only the Communist Party excluded. But in August , after the government's collaboration with the occupation forces collapsed, several ships were sunk in Copenhagen Harbor by the Royal Danish Navy to prevent their use by the Germans.

Around that time the Nazis started to arrest Jews , although most managed to escape to Sweden. Political prisoners were kept in the attic to prevent an air raid, so the RAF had to bomb the lower levels of the building. The attack, known as " Operation Carthage ", came on 22 March , in three small waves. In the first wave, all six planes carrying one bomb each hit their target, but one of the aircraft crashed near Frederiksberg Girls School.

Because of this crash, four of the planes in the two following waves assumed the school was the military target and aimed their bombs at the school, leading to the death of civilians of which 87 were schoolchildren.

On 8 May Copenhagen was officially liberated by British troops commanded by Field Marshal Bernard Montgomery who supervised the surrender of 30, Germans situated around the capital. Shortly after the end of the war, an innovative urban development project known as the Finger Plan was introduced in , encouraging the creation of new housing and businesses interspersed with large green areas along five "fingers" stretching out from the city centre along the S-train routes.

As a result of student unrest in the late s, the former Bådsmandsstræde Barracks in Christianshavn was occupied, leading to the establishment of Freetown Christiania in September Motor traffic in the city grew significantly and in the trams were replaced by buses. From the s, on the initiative of the young architect Jan Gehl , pedestrian streets and cycle tracks were created in the city centre.

Copenhagen Airport underwent considerable expansion, becoming a hub for the Nordic countries. In the s, large-scale housing developments were realized in the harbour area and in the west of Amager. Since the summer of , Copenhagen and the Swedish city of Malmö have been connected by the Øresund Bridge , which carries rail and road traffic.

As a result, Copenhagen has become the centre of a larger metropolitan area spanning both nations. The bridge has brought about considerable changes in the public transport system and has led to the extensive redevelopment of Amager. Educational institutions have also gained importance, especially the University of Copenhagen with its 35, students.

Møller foundation, was completed in Copenhagen faces the Øresund to the east, the strait of water that separates Denmark from Sweden , and which connects the North Sea with the Baltic Sea. The Swedish towns of Malmö and Landskrona lie on the Swedish side of the sound directly across from Copenhagen. The city centre lies in the area originally defined by the old ramparts , which are still referred to as the Fortification Ring Fæstningsringen and kept as a partial green band around it.

They consist mainly of residential housing and apartments often enhanced with parks and greenery. The central area of the city consists of relatively low-lying flat ground formed by moraines from the last ice age while the hilly areas to the north and west frequently rise to 50 m  ft above sea level.

The slopes of Valby and Brønshøj reach heights of over 30 m 98 ft , divided by valleys running from the northeast to the southwest. Copenhagen rests on a subsoil of flint-layered limestone deposited in the Danian period some 60 to 66 million years ago. Some greensand from the Selandian is also present. There are a few faults in the area, the most important of which is the Carlsberg fault which runs northwest to southeast through the centre of the city. Geologically Copenhagen lies in the northern part of Denmark where the land is rising because of post-glacial rebound.

Amager Strandpark , which opened in , is a 2 km 1 mi long artificial island , with a total of 4. It is located just 15 minutes by bicycle or a few minutes by metro from the city centre. It is metres 2, ft long and has both lifeguards and freshwater showers on the beach. The beaches are supplemented by a system of Harbour Baths along the Copenhagen waterfront. The first and most popular of these is located at Islands Brygge and has won international acclaim for its design.

Copenhagen is in the oceanic climate zone Köppen: Apart from slightly higher rainfall from July to September, precipitation is moderate. While snowfall occurs mainly from late December to early March, there can also be rain, with average temperatures around the freezing point.

June is the sunniest month of the year with an average of about eight hours of sunshine a day. July is the warmest month with an average daytime high of 21 °C. By contrast, the average hours of sunshine are less than two per day in November and only one and a half per day from December to February. In the spring, it gets warmer again with four to six hours of sunshine per day from March to May.

February is the driest month of the year. Because of Copenhagen's northern latitude, the number of daylight hours varies considerably between summer and winter. On the summer solstice, the sun rises at On the winter solstice, it rises at There is therefore a difference of 10 hours and 31 minutes in the length of days and nights between the summer and winter solstices.

Municipalities are responsible for a wide variety of public services , which include land-use planning, environmental planning, public housing, management and maintenance of local roads, and social security. Municipal administration is also conducted by a mayor , a council, and an executive. Copenhagen Municipality is by far the largest municipality, with the historic city at its core. The second largest municipality is Frederiksberg, an enclave within Copenhagen Municipality. Copenhagen Municipality is divided into ten districts bydele: Most of Denmark's top legal courts and institutions are based in Copenhagen.

A modern style court of justice , Hof- og Stadsretten , was introduced in Denmark, specifically for Copenhagen, by Johann Friedrich Struensee in Handling civil and criminal cases from the subordinate courts, it has two chambers which each hear all types of cases.

The building also contains administration, management, emergency department and radio service offices. Use of these rooms does not lead to prosecution; the city treats drug use as a public health issue, not a criminal one. The Copenhagen Fire Department forms the largest municipal fire brigade in Denmark with some fire and ambulance personnel, administration and service workers, and 35 workers in prevention. After the passing of the Copenhagen Fire Act on 18 May , on 1 August the Copenhagen Fire Brigade became a municipal institution in its own right.

Copenhagen is recognized as one of the most environmentally friendly cities in the world. Copenhagen aims to be carbon-neutral by Commercial and residential buildings are to reduce electricity consumption by 20 percent and 10 percent respectively, and total heat consumption is to fall by 20 percent by Renewable energy features such as solar panels are becoming increasingly common in the newest buildings in Copenhagen.

District heating will be carbon-neutral by , by waste incineration and biomass. New buildings must now be constructed according to Low Energy Class ratings and in near net-zero energy buildings.

The city's architectural planning authorities continue to take full account of these priorities. Special attention is given both to climate issues and efforts to ensure maximum application of low-energy standards. Priorities include sustainable drainage systems , [94] recycling rainwater , green roofs and efficient waste management solutions. In city planning, streets and squares are to be designed to encourage cycling and walking rather than driving.

Copenhagen is the most populous city in Denmark and one of the most populous in the Nordic countries. For statistical purposes, Statistics Denmark considers the City of Copenhagen Byen København to consist of the Municipality of Copenhagen plus three adjacent municipalities: Dragør , Frederiksberg , and Tårnby. The Municipality of Copenhagen is by far the most populous in the country and one of the most populous Nordic municipalities with , inhabitants as of December  [update]. The adjacent table shows the most common countries of birth of Copenhagen residents.

According to Statistics Denmark, Copenhagen's urban area has a larger population of 1,, as of 1 January  [update]. Known as the Øresund Region, it has 3. There are also several other Christian communities in the city, of which the largest is Roman Catholic. Foreign migration to Copenhagen, rising over the last three decades, has contributed to increasing religious diversity; the Grand Mosque of Copenhagen , the first in Denmark, opened in For a number of years, Copenhagen has ranked high in international surveys for its quality of life.

Its stable economy together with its education services and level of social safety make it attractive for locals and visitors alike. Although it is one of the world's most expensive cities, it is also one of the most liveable with its public transport, facilities for cyclists and its environmental policies. Despite a top score for quality of living, its scores were low for employer activity and affordability.

Copenhagen is the major economic and financial centre of Denmark. The city's economy is based largely on services and commerce. Statistics for show that the vast majority of the , workers in Copenhagen are employed in the service sector , especially transport and communications, trade, and finance, while less than 10, work in the manufacturing industries.

The public sector workforce is around ,, including education and healthcare. Several financial institutions and banks have headquarters in Copenhagen, including Alm.

Copenhagen is also home to a number of international companies including A. Life science is a key sector with extensive research and development activities. Medicon Valley is a leading bi-national life sciences cluster in Europe, spanning the Øresund Region. Copenhagen is rich in companies and institutions with a focus on research and development within the field of biotechnology, [] and the Medicon Valley initiative aims to strengthen this position and to promote cooperation between companies and academia.

Many major Danish companies like Novo Nordisk and Lundbeck , both of which are among the 50 largest pharmaceutical and biotech companies in the world , are located in this business cluster. Shipping is another import sector with Maersk, the world's largest shipping company , having their world headquarters in Copenhagen. The city has an industrial harbour, Copenhagen Port.

Following decades of stagnation, it has experienced a resurgence since following a merger with Malmö harbour. The central location in the Øresund Region allows the ports to act as a hub for freight that is transported onward to the Baltic countries.

Copenhagen has some of the highest gross wages in the world. A beneficial researcher scheme with low taxation of foreign specialists has made Denmark an attractive location for foreign labour.

It is however also among the most expensive cities in Europe. Denmark's Flexicurity model features some of the most flexible hiring and firing legislation in Europe, providing attractive conditions for foreign investment and international companies looking to locate in Copenhagen. The survey revealed considerable dissatisfaction in the level of dialogue companies enjoyed with the municipal authorities. Tourism is a major contributor to Copenhagen's economy, attracting visitors due to the city's harbour, cultural attractions and award-winning restaurants.

Since , Copenhagen has been one of the fastest growing metropolitan destinations in Europe. In , it is estimated that city break tourism contributed to DKK 2 billion in turnover. The city's appearance today is shaped by the key role it has played as a regional centre for centuries.

Copenhagen has a multitude of districts, each with its distinctive character and representing its own period. Other distinctive features of Copenhagen include the abundance of water, its many parks, and the bicycle paths that line most streets. The oldest section of Copenhagen's inner city is often referred to as Middelalderbyen the medieval city. It has the Amalienborg Palace at its centre and is dominated by the dome of Frederik's Church or the Marble Church and several elegant 18th-century Rococo mansions.

Around the historical city centre lies a band of congenial residential boroughs Vesterbro , Inner Nørrebro , Inner Østerbro dating mainly from late 19th century. They were built outside the old ramparts when the city was finally allowed to expand beyond its fortifications. Sometimes referred to as "the City of Spires", Copenhagen is known for its horizontal skyline, broken only by the spires and towers of its churches and castles. Most characteristic of all is the Baroque spire of the Church of Our Saviour with its narrowing external spiral stairway that visitors can climb to the top.

Nikolaj that now houses a modern art venue. Not quite so high are the Renaissance spires of Rosenborg Castle and the "dragon spire" of Christian IV's former stock exchange , so named because it resembles the intertwined tails of four dragons. Copenhagen is recognised globally as an exemplar of best practice urban planning. These design outcomes have been deliberately achieved through careful replanning in the second half of the 20th century.

Recent years have seen a boom in modern architecture in Copenhagen [] both for Danish architecture and for works by international architects.

For a few hundred years, virtually no foreign architects had worked in Copenhagen, but since the turn of the millennium the city and its immediate surroundings have seen buildings and projects designed by top international architects. British design magazine Monocle named Copenhagen the World's best design city Copenhagen's urban development in the first half of the 20th century was heavily influenced by industrialisation.

After World War II, Copenhagen Municipality adopted Fordism and repurposed its medieval centre to facilitate private automobile infrastructure in response to innovations in transport, trade and communication. The boom in urban development and modern architecture has brought some changes to the city's skyline. A political majority has decided to keep the historical centre free of high-rise buildings, but several areas will see or have already seen massive urban development.

Ørestad now has seen most of the recent development. Located near Copenhagen Airport , it currently boasts one of the largest malls in Scandinavia and a variety of office and residential buildings as well as the IT University and a high school.

Copenhagen is a green city with many parks, both large and small. King's Garden Kongens Have , the garden of Rosenborg Castle , is the oldest and most frequented of them all. Every year it sees more than 2. It serves as a sculpture garden with both a permanent display and temporary exhibits during the summer months. It is popular for sports fixtures and hosts several annual events including a free opera concert at the opening of the opera season, other open-air concerts, carnival and Labour Day celebrations, and the Copenhagen Historic Grand Prix , a race for antique cars.

A historical green space in the northeastern part of the city is Kastellet , a well-preserved Renaissance citadel that now serves mainly as a park.

It houses a colony of tame grey herons and other waterfowl. In Copenhagen, many cemeteries double as parks, though only for the more quiet activities such as sunbathing, reading and meditation. Assistens Cemetery , the burial place of Hans Christian Andersen , is an important green space for the district of Inner Nørrebro and a Copenhagen institution. The lesser known Vestre Kirkegaard is the largest cemetery in Denmark 54 ha acres and offers a maze of dense groves, open lawns, winding paths, hedges, overgrown tombs , monuments, tree-lined avenues, lakes and other garden features.

It is official municipal policy in Copenhagen that by all citizens must be able to reach a park or beach on foot in less than 15 minutes.

The historic centre of the city, Indre By or the Inner City, features many of Copenhagen's most popular monuments and attractions. The area known as Frederiksstaden , developed by Frederik V in the second half of the 18th century in the Rococo style, has the four mansions of Amalienborg , the royal residence, and the wide-domed Marble Church at its centre. There are also several museums in the area including Thorvaldsen Museum dedicated to the 18th-century sculptor Bertel Thorvaldsen.

With its speciality shops, cafés, restaurants, and buskers , it is always full of life and includes the old squares of Gammel Torv and Amagertorv , each with a fountain. It houses the Danish crown jewels and crown regalia , the coronation throne and tapestries illustrating Christian V's victories in the Scanian War. Christianshavn lies to the southeast of Indre By on the other side of the harbour. The area was developed by Christian IV in the early 17th century.

Impressed by the city of Amsterdam , he employed Dutch architects to create canals within its ramparts which are still well preserved today. Another interesting feature is Freetown Christiania , a fairly large area which was initially occupied by squatters during student unrest in Today it still maintains a measure of autonomy.

The inhabitants openly sell drugs on "Pusher Street" as well as their arts and crafts. Other buildings of interest in Christianshavn include the Church of Our Saviour with its spiralling steeple and the magnificent Rococo Christian's Church. Once a warehouse, the North Atlantic House now displays culture from Iceland and Greenland and houses the Noma restaurant, known for its Nordic cuisine.

Vesterbro , to the southwest of Indre By, begins with the Tivoli Gardens , the city's top tourist attraction with its fairground atmosphere, its Pantomime Theatre , its Concert Hall and its many rides and restaurants. Jørgens Sø , one of the Copenhagen lakes.

The former cattle market Øksnehallen has been converted into a modern exhibition centre for art and photography. Nørrebro to the northwest of the city centre has recently developed from a working-class district into a colourful cosmopolitan area with antique shops, non-Danish food stores and restaurants.

Much of the activity is centred on Sankt Hans Torv. Just north of the city centre, Østerbro is an upper middle-class district with a number of fine mansions, some now serving as embassies. Inspired by Hans Christian Andersen 's fairy tale, it was created by Edvard Eriksen and unveiled in Built by Christian IV , it is one of northern Europe's best preserved fortifications.

There is also a windmill in the area. Its figures illustrate a Nordic legend. Frederiksberg , a separate municipality within the urban area of Copenhagen , lies to the west of Nørrebro and Indre By and north of Vesterbro. Its landmarks include Copenhagen Zoo founded in with over species from all over the world and Frederiksberg Palace built as a summer residence by Frederick IV who was inspired by Italian architecture.

Now a military academy, it overlooks the extensive landscaped Frederiksberg Gardens with its follies , waterfalls, lakes and decorative buildings. While a number of the earlier theatres are now closed, the Betty Nansen Theatre and Aveny-T are still active. Amagerbro also known as Sønderbro a the district located immediately south-east of Christianshavn at northernmost Amager.

The old city moats and their surrounding parks constitute a clear border between these districts. The main street is Amagerbrogade which after the harbour bridge Langebro , is an extension of HC Andersens Boulevard and has a number of various stores and shops as well as restaurants and pubs. Further south follows the Sundbyøster and Sundbyvester districts. Hellerup is the city's northernmost district with a central city feeling.

It's located north of Østerbro and is known to be the perhaps most fashionable part of Copenhagen. Along Strandvejen a street and further north a road leading to Elsinore various shops, stores and restaurants are located. And by its crossing streets plenty of large villas are found. Hellerup is not a part of Copenhagen municipality, but constitutes the eastern parts of Gentofte. Hellerup is nevertheless a typical city environment without any notable bound towards the south.

With its 53 aquariums, it is the largest facility of its kind in Scandinavia. Jensen Klint and completed in A rare example of Expressionist church architecture, its striking west façade is reminiscent of a church organ. Apart from being the national capital, Copenhagen also serves as the cultural hub of Denmark and wider Scandinavia. Since the late s, it has undergone a transformation from a modest Scandinavian capital into a metropolitan city of international appeal in the same league as Barcelona and Amsterdam.

Copenhagen has a wide array of museums of international standing. The National Museum , Nationalmuseet , is Denmark's largest museum of archaeology and cultural history , comprising the histories of Danish and foreign cultures alike.

Another important Copenhagen art museum is the Ny Carlsberg Glyptotek founded by second generation Carlsberg philanthropist Carl Jacobsen and built around his personal collections. Its main focus is classical Egyptian , Roman and Greek sculptures and antiquities and a collection of Rodin sculptures, the largest outside France. Besides its sculpture collections, the museum also holds a comprehensive collection of paintings of Impressionist and Post-Impressionist painters such as Monet , Renoir , Cézanne , van Gogh and Toulouse-Lautrec as well as works by the Danish Golden Age painters.

Louisiana is a museum of modern art situated on the coast just north of Copenhagen. It is located in the middle of a sculpture garden on a cliff overlooking Øresund. Its collection of over 3, items includes works by Picasso , Giacometti and Dubuffet. The new Copenhagen Concert Hall opened in January Designed by Jean Nouvel , it has four halls with the main auditorium seating 1, people. It is among the most modern opera houses in the world. It is also home to the Royal Danish Ballet.

Founded in along with the theatre, it is one of the oldest ballet troupes in Europe, and is noted for its Bournonville style of ballet. Copenhagen has a significant jazz scene that has existed for many years. Every year in early July, Copenhagen's streets, squares, parks as well as cafés and concert halls fill up with big and small jazz concerts during the Copenhagen Jazz Festival. One of Europe's top jazz festivals, the annual event features around concerts at venues with over , guests from Denmark and around the world.

The largest venue for popular music in Copenhagen is Vega in the Vesterbro district. It was chosen as "best concert venue in Europe" by international music magazine Live. The venue has three concert halls: This festival focuses on indie counterculture , experimental pop music and left field music combined with visual arts exhibitions.

Copenhagen is home to the "K-Town" punk and hardcore music community. This community developed around the underground scene venue Ungdomshuset in the late 90's punk scene, with punk- and hardcore acts such as Snipers, Amdi Petersens Armé, Gorilla Angreb, Young Wasteners, and No Hope For The Kids emerging as significant bands. In , the first of these was held in Ungdomshuset, on Jagtvej 69 , Nørrebro , Copenhagen.

For free entertainment one can stroll along Strøget , especially between Nytorv and Højbro Plads , which in the late afternoon and evening is a bit like an impromptu three-ring circus with musicians, magicians , jugglers and other street performers. Most of Denmarks's major publishing houses are based in Copenhagen. Michael Frayn 's play Copenhagen about the meeting between the physicists Niels Bohr and Werner Heisenberg in is also set in the city.

On 15—18 August , an oral literature conference took place in Copenhagen as part of the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. The Royal Library , belonging to the University of Copenhagen , is the largest library in the Nordic countries with an almost complete collection of all printed Danish books since Founded in , the Royal Library is located at four sites in the city, the main one being on the Slotsholmen waterfront.

Copenhagen has a wide selection of art museums and galleries displaying both historic works and more modern contributions. They include Statens Museum for Kunst , i. Kunsthal Charlottenborg in the city centre exhibits national and international contemporary art.

Den Frie Udstilling near the Østerport Station exhibits paintings created and selected by contemporary artists themselves rather than by the official authorities. A number of notable sculptures can be seen in the city. In addition to The Little Mermaid on the waterfront, there are two historic equestrian statues in the city centre: Copenhagen is believed to have invented the photomarathon photography competition, which has been held in the City each year since As of [update] , Copenhagen has 15 Michelin-starred restaurants, the most of any Scandinavian city.

Nordic food with two Stars and Geranium with three. Noma, was ranked as the Best Restaurant in the World by Restaurant in , , , and again in , [] sparking interest in the New Nordic Cuisine. Apart from the selection of upmarket restaurants, Copenhagen offers a great variety of Danish, ethnic and experimental restaurants.

It is possible to find modest eateries serving open sandwiches , known as smørrebrød — a traditional, Danish lunch dish; however, most restaurants serve international dishes. The Copenhagen Baker's Association dates back to the s and Denmark's oldest confectioner's shop still operating, Conditori La Glace , was founded in in Skoubogade by Nicolaus Henningsen, a trained master baker from Flensburg. Copenhagen has long been associated with beer.

Carlsberg beer has been brewed at the brewery's premises on the border between the Vesterbro and Valby districts since and has long been almost synonymous with Danish beer production. However, recent years have seen an explosive growth in the number of microbreweries so that Denmark today has more than breweries, many of which are located in Copenhagen.

Some like Nørrebro Bryghus also act as brewpubs where it is also possible to eat on the premises. Copenhagen has one of the highest number of restaurants and bars per capita in the world.

Denmark has a very liberal alcohol culture and a strong tradition for beer breweries, although binge drinking is frowned upon and the Danish Police take driving under the influence very seriously. Copenhagen has several recurring community festivals, mainly in the summer. Copenhagen Carnival has taken place every year since during the Whitsun Holiday in Fælledparken and around the city with the participation of bands, 2, dancers and , spectators.

Copenhagen Pride is a gay pride festival taking place every year in August. The Pride has a series of different activities all over Copenhagen, but it is at the City Hall Square that most of the celebration takes place. During the Pride the square is renamed Pride Square.

Copenhagen has the two oldest amusement parks in the world. Dyrehavsbakken , a fair-ground and pleasure-park established in , is located in Klampenborg just north of Copenhagen in a forested area known as Dyrehaven. Created as an amusement park complete with rides, games and restaurants by Christian IV , it is the oldest surviving amusement park in the world.

Pjerrot , a nitwit dressed in white with a scarlet grin wearing a boat-like hat while entertaining children, remains one of the park's key attractions. In Danish, Dyrehavsbakken is often abbreviated as Bakken. There is no entrance fee to pay and Klampenborg Station on the C-line , is situated nearby. It opened in , making it the second oldest amusement park in the world. Among its rides are the oldest still operating rollercoaster Rutschebanen from and the oldest ferris wheel still in use, opened in Copenhagen has over 94, students enrolled in its largest universities and institutions: The University of Copenhagen is Denmark's oldest university founded in It attracts some 1, international and exchange students every year.

The Academic Ranking of World Universities placed it 30th in the world in In , it was ranked as one of the leading technical universities in Northern Europe. The Danish Academy of Fine Arts has provided education in the arts for more than years. The city has a variety of sporting teams. The major football teams are the historically successful FC København [] and Brøndby. FC København plays at Parken in Østerbro. Formed in , it is a merger of two older Copenhagen clubs, B from the inner suburb Gentofte and KB from Frederiksberg.

Copenhagen has several handball teams —a sport which is particularly popular in Denmark. Copenhagen Ice Skating Club founded in is the oldest ice hockey team in Denmark but is no longer in the top league.

Rugby league is now played in Copenhagen, with the national team playing out of Gentofte Stadion. The Danish Australian Football League , based in Copenhagen is the largest Australian rules football competition outside of the English-speaking world. Copenhagen Marathon , Copenhagen's annual marathon event, was established in It was the first time that Denmark had hosted the event since , when it was also held in Copenhagen.

The greater Copenhagen area has a very well established transportation infrastructure making it a hub in Northern Europe. Copenhagen Airport , opened in , is Scandinavia's largest airport, located in Kastrup on the island of Amager. It is connected to the city centre by metro and main line railway services. Copenhagen has an extensive road network including motorways connecting the city to other parts of Denmark and to Sweden over the Øresund Bridge. This can however lead to serious congestion in rush hour traffic.

Copenhagen is also served by a daily ferry connection to Oslo in Norway.

Great sex sex aalborg

Luder næstved voksen sex